UTC

UTC (Universal Time Coordinated), koordinovaný světový čas.

UTC

UTC bývá též někdy nazýván Zulu time (hlavně ve filmech) a bývá označován písmenem Z.

UTC je základem systému občanského času, kde jednotlivá časová pásma jsou definována svými odchylkami od centrálního UTC. Čas UTC je vztažen k nultému poledníku.

UTC je nástupcem času vyjadřovaného v GMT a je v neformální komunikaci často zaměňován.

Princip měření UTC

Měření UTC času je založeno na atomových hodinách.

Čas UTC je měřen v mnoha národních časových laboratořích pomocí atomových hodin a z těchto hodnot Mezinárodní úřad pro míry a váhy určuje přesnou hodnotu UTC, protože jednotlivé údaje se mohou o několik nanosekund rozcházet.

Jelikož se rotace Země neustále zpomaluje, GMT čas založený právě na rotaci se oproti UTC zpožďuje, což vede k tomu, že oba časy se rozcházení. Maximální odchylka časů je stanovena a udržována v rozmezí ±0,9 sekundy. Pokud je odchylka překročena, je o půlnoci 30. června nebo 31. prosince přidána tzv. přestupná sekunda, den tedy končí v 23:59:60 namísto obvyklých 23.59:59. K této korekci dochází průměrně jednou za rok a půl. O tom, zda bude přestupná sekunda přidána, rozhoduje International Earth Rotation and Reference Systems Service podle měření rotace Země.

Komplikace UTC

Jsou-li hodinky osazeny komplikací UTC znamená to, že jsou schopny zobrazovat čas i v jiném časovém pásmu, než které na hodinkách nastaveno jako primární. K tomuto zobrazení slouží rozmanité ukazatele, které se na jednotlivých modelech hodinek mohou velmi lišit.

V samotných názvech hodinek nalezneme zkratku UTC jen velmi zřídka a komplikace bývá spíše označována zažitým označením GMT.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 22 uživatelů průměrnou známkou 3,6.

Techinfo

Razítko stránky "UTC":
Generováno: 13.04.2024 23:54:05
Článek hodnotilo 22 uživatelů známkou 3,6.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.