Luneta

Luneta je obvodový kroužek na pouzdře hodinek v místě, kde je přechod mezi sklem a pouzdrem. Luneta může být otočná nebo pevná, ale existují i hodinky, které lunetu nemají. Luneta bývá někdy interpretována jako přechodový prvek mezi sklem a pouzdrem, avšak luneta není konstrukčním prvkem hodinek a nemá jakoukoli funkci nosnou či jinou, bez které by se hodinky neobešly.

Funkce lunety

Luneta může být pouze pevným dekoračním prvkem na hodinkách, avšak mnohem častěji bývá luneta otočná a je osazena stupnicí, která většinou napovídá, k jakému účelu je daný typ hodinek určen.

Přestože řada lidí lunetu na svých hodinkách má, jen velmi zřídka ví, k čemu vlastně slouží.

Potápěčská luneta

Má většinou číslice nula až šedesát, odstupňována je po deseti minutách, pětiminutách, řidčeji minutách. Potápěčskou lunetu lze používat dvěma způsoby.

První, starší použití, vychází s předpokladu, že v kyslíkové láhvi je určité množství kyslíku, které vystačí pro ponor v určité dálce. Před ponorem se tedy předpokládaný čas odečte od 60 minut a hodnota nastaví na lunetě tak, že se natočí na minutovou ručku, která následně svým pohybem odpočívává potápěči čas do "utonutí".

Druhou možností, jak lunetu použít, je před ponorem nastavit na minutovou ručku nulu a změřit tak délku ponoru. Vzhledem k daleko sofistikovanějším dýchacím přístrojům než v minulosti již totiž nehrozí potápěči takové nebezpečí. Touto metodou lze orientačně měřit jakýkoli časový úsek.

Z bezpečnostních důvodů je lze potápěčskou lunetou otáčet jen velmi těžce a pouze proti směru hodinových ručiček.

Tachymetrická luneta

Tachymetr na lunetě slouží k měření rychlosti. Touto lunetou bývají osazeny značky hodinek mající spojitost s motoristickým sportem (Certina, Tag Heuer) nebo modely, které se ve svých speciálních edicích snaží odkazovat na sport s vůní benzínu.

Telemetrická stupnice

Telemetr na lunetě slouží k měření vzdálenosti a bývá výsadou armádních hodinek především těch dělostřeleckých, kde se uplatnil. Současná vyspělá vojenská technika využívá sofistikovanější metody měření vzdálenosti a jedná se tak již spíše o retro záležitost.

Luneta s pulsometrem

Pulsometer měří tepovou frekvenci a hodinky s touto funkcí byly velmi oblíbené u lékařů na počátku 20. století.

GMT luneta

Na GMT lunetě je snadno možné odečítat čas v druhém časovém pásmu. Velmi oblíbená funkce mezi piloty, kteří tak nemají chaos v časových pásmech při jejich rzchlé a časté změně. Letové řády jsou globálně udávány v UTC, tedy i piloti mají nastavenu zónu UTC a nemohou se splést.

Obchodní název značky Breitling, která tímto termínem označuje hodinky vybavené lunetou s logaritmickým pravítkem, které umožňovalo pilotům provádět rychlé výpočty o doletu, spotřebě paliva a podobně.

Funkce uzel na kapesníku

Neoficiální funkce, kterou výrobci hodinek nepropagují, nicméně k zapamatování čísla v rozmezí 0-59 vynikající, stačí si požadované číslo k zapamatování nastavit na index dvanáct.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 23 uživatelů průměrnou známkou 3,7.

Fotogalerie Luneta

  • Certina BMW Sauber F1 Limited
  • Tag Heuer Carrera Calibre 16
  • Breitling Navitimer 125th

Techinfo

Razítko stránky "Luneta":
Generováno: 22.02.2024 4:32:36
Článek hodnotilo 23 uživatelů známkou 3,7.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.