Mohsova stupnice

Mohsova stupnice tvrdosti byla vytvořena německým mineralogem Friedrichem Mohsem. Stupnice slouží k určení tvrdosti a udává schopnost jednoho materiálu rýt do druhého.

Mohsova stupnice tvrdosti

Tvrdost je fyzikální vlastnost, definovaná jako odpor proti vnikání cizího tělesa. Tvrdost je závislá na struktuře krystalů látky a vazbou mezi nimi.

Stupeň tvrdosti Minerál Absolutní tvrdost Ekvivalent tvrdosti Sklíčko hodinek
1. Mastek 1
2. Sůl kamenná, sádrovec 3 Nehet
3. Kalcit (vápenec) 9 Měděná mince
4. Flurit (kazivec) 21
5. Apatit 40 Nůž, skleněný střep
6. Ortoklas (živec) 72 Ocelový hřebík Minerální sklíčko
7. Křemen 100 Tvrzené minerální sklíčko
8. Topaz 200 Vrták do zdiva
9. Korund 400 Safírové sklíčko
10. Diamant 1 600

Mohsova stupnice tvrdosti v hodinářství

Jedním ze základních parametrů hodinek je jejich snadná čitelnost, která může klesat s poškozením a opotřebením sklíčka, proto je důležité věnovat pozornost použitému materiálu sklíčka již při výběru hodinek.

V zásadě se lze setkat se třemi typy sklíček, plastovým, minerálním či safírovým. Uvažujeme-li o nákupu kvalitních švýcarských hodinek, s plastovým sklíčkem se rozhodně nesetkáte a nedoporučuji takovýto nákup a to ani u hodinek levnějších, pokud se však nejedná o supermarketový aušus, vhodný pro potěšení školou povinných dětí, v ceně desetikorun.

Minerální sklíčko

Minerální sklíčko je skutečné sklo s vysokým podílem oxidu křemičitého, ale i zde se mohou časem či nešetrným používáním objevit škrábance. Na stupnici tvrdosti odpovídá minerální sklíčko hodnotě šest.

Setkat se lze i s variantou tvrzeného minerálního skla, které odpovídá tvrdosti sedm. Minerální sklo je velmi pevné a odolné proti prasknutí.

Safírové sklíčko

Nejtvrdší používanou variantou sklíčka na hodinkách je safír, čemuž odpovídá i několikanásobně vyšší cena. Na stupnici tvrdosti je safírové sklíčko na stupni devět. V absolutních hodnotách je safírové sklíčko asi pětkrát tvrdší než minerální.

Safír je modře zbarvenou odrůdou korundu, což snižuje čitelnost hodinek, a proto se používá syntetická varianta safíru, která vzniká krystalizací korundu za vysokých teplot.

Safírové sklíčko je velmi odolné proti poškrábání, ale zároveň je křehké a prudkým nárazem jej lze poměrně snadno rozbít.

Vliv použitého materiálu sklíčka na čitelnost hodinek

Safírové sklíčko je opravdu, opravdu, opravdu čiré, dokonale vyleštěné a opatřené antireflexní vrstvou vyvolává dojem, že hodinky sklíčko ani nemají. Minerální sklo má také dobrou čitelnost, ale máme-li možnost přímého srovnání obou variant, jeví se minerál jako mírně zamlžený s nepříjemným efektem zrcadlení okolí.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 7 uživatelů průměrnou známkou 5.

Fotogalerie Mohsova stupnice

  • Rozdíl mezi minerálním a safírovým sklíčkem hodinek

Techinfo

Razítko stránky "Mohsova stupnice":
Generováno: 22.02.2024 4:19:20
Článek hodnotilo 7 uživatelů známkou 5.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.