Časové pásmo

Časové pásmo je část na Zemi, ve které se používá stejný lokální čas. Časových pásem je dvacet čtyři, stejně jako hodin v průběhu dne. Rozhraní časových pásem se nachází přibližně na každém patnáctém poledníku, jsou však zohledňovány hranice států a logických územních celků. Pouze rozlehlé státy se mohou pochlubit několika časovými pásmy na svém území. Na stoosmdesátém poledníku se nachází zvláštní časové pásmo - datová hranice.

Časové pásmo

Výchozím bodem pro výpočet časových pásem je nultý - Greenwichský poledník, kde platí čas UTC 0. Další časová pásma jsou určována přičtením (na východ) či odečtením (na západ) stanoveného počtu hodin od UTC času, například v České republice platí středoevropský čas (SEČ), který je vyjádřen jako UTC +1 (pozor na letní a zimní čas).

Historie časových pásem

Jedněmi z prvních, kdo využíval intervalu patnácti stupňů mezi poledníky ve s spojitosti s časem byli námořníci, kteří s pomocí chronometru určovali svou polohu na moři. O masový rozvoj se pak zasloužil rozmach dopravy a komunikace v 19. století.

Časová pásma v hodinkách

Některé modely hodinek disponují funkcí GMT, což je komplikace umožňující zobrazení času v jiném časovém pásmu.

Nádherným příkladem časových pásem je pak Geochron.

Geografické rozložení časových pásem

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 23 uživatelů průměrnou známkou 3,6.

Techinfo

Razítko stránky "Časové pásmo":
Generováno: 29.05.2024 0:38:58
Článek hodnotilo 23 uživatelů známkou 3,6.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.