Le Locle

Le Locle je třetí nejmenší švýcarské město (něco málo přes 10 000 obyvatel), ale i přesto je celosvětovým unikátem, ano, tušíte správně, je to hodinářská supervelmoc.

Geografie

Malebné Le Locle náleží do švýcarského kantonu Neuchâtel, rozkládá se na úpatí sub-alpského pohoří Jurské hory (Jura Mountains), které přirozeně tvoří hranici mezi Francií a Švýcarskem. Bez zajímavosti také není, že Jura je rozvodím řek Rýna a Rhôny.

Historie hodinářství v Le Locle

Jan Kalvín, švýcarský teolog a představitel křesťanské reformace 16. století, dokázal díky svému vlivu prosadit zákaz výroby zlatých šperků, čímž prakticky zlikvidoval ženevské zlatníky a donutil je hledat si novou obživu. Tím přispěl k rozvoji hodinářského řemesla v oblasti a rozvoji švýcarského hodinářství.

V 17. století přišel do La Locle Daniel Jeanrichard s myšlenkou, využít velkého množství farmářů, kteří během dlouhých a nehostinných zim neměli co dělat a doporučil jim vyrábět komponenty pro hodinky. Postupem času se někteří farmáři úplně přeorientovali na nové průmyslové odvětví, začali se specializovat na různé součásti hodinek, případně zakládali své vlastní hodinářské značky. Během několika desetiletí se z podhůří Jury stala hodinářská supervelmoc.

Le Locle

Le Locle je dnes jedním z center švýcarského hodinářství, je zde muzeum věnované hodinářství a každoročně je zde pořádáno mnoho kulturních a společenských akcí spojených s tikajícím fenoménem.

Během dlouhé historie hodinářství v La Locle vznikla i zanikla celá řada hodinářských dílen a manufaktur, avšak zůstala i dlouhá řada těch, která vytrvaly a jejich jména se nesmazatelně zapsala do historie hodinářství. Vyjmenovat zdaleka nelze všechny.

Certina, Doxa (založeno), Metalem, Montblanc , Oris (rodiště zakladatelů), Tissot, Ulysse Nardin, Zenith.

Zajímavosti

Nedaleko (10 km) od Le Locle se nachází další hodinářské super centrum La Chaux-de-Fonds. Nejen, že obě města jsou významnými zastávkami na Hodinářské stezce, ale toto dvouměstí je též na Seznamu světového dědictví UNESCO.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 3 uživatelů průměrnou známkou 5.

Techinfo

Razítko stránky "Le Locle":
Generováno: 29.05.2024 1:40:48
Článek hodnotilo 3 uživatelů známkou 5.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.