Datová hranice

Datová hranice je speciální mezinárodně uznané časové pásmo na stoosmdesátém poledníku. Při přechodu tohoto časového pásma si však nemusíte posouvat ručičky hodinek, ale rovnou si posuňte datumovku o jeden den.

Datová hranice

Poloha datové hranice se mírně odchyluje od poledníku na 180° a je se stanovena tak, aby se vyhýbala nesčetnému množství drobných ostrovů v této oblasti.

Při přechodu datovou hranicí z východu na západ je o den více, v opačném směru méně. Pokud by datová hranice neexistovala, docházelo by k zajímavému paradoxu. Cestovatel, který by objel Zemi západním směrem, by po návratu postrádal jeden den, prostě by jej cestou ztratil, tuto anomálii poprvé zažili námořníci Magellanovy výpravy (1480). Dobrodruh, který by putoval na východ by naopak po návratu na výchozí místo získal jeden den navíc.

Čas na datové hranici

Na západní straně datové hranice platí lokální čas, který je roven času UTC +13, východní strana pak má čas UTC –11. Je-li tedy lokální čas v Greenwich 11:00 (UTC 0), pak na východní straně datové hranice je 24:00 (11:00+13) a na západní straně 00:00 (11:00-11). Toto odpovídá slunečnímu času, je tam noc, ale na stranách datové hranice je již jiný den (stmívání/rozednívání).

Zajímavosti k datové hranici

Data některých historických událostí 2. světové války se liší a to právě díky existenci datové hranice. Záleží na tom, zda o události pojednává zdroj z USA či Japonský protivník.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 24 uživatelů průměrnou známkou 3,7.

Fotogalerie Datová hranice

  • Datová hranice

Techinfo

Razítko stránky "Datová hranice":
Generováno: 22.02.2024 5:46:11
Článek hodnotilo 24 uživatelů známkou 3,7.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.