Luminiscence

Luminiscence je vyzařování světla (elektromagnetického záření) po předchozím dodání energie.

Luminiscenční materiály mají schopnost dodanou energii uchovat a následně vyzařovat. Tento jev zná každé malé dítě, které "nasvítí" hračku s příměsí fosforu a ta následně ve tmě svítí. Stejného efektu využívá i hodinářský průmysl, který se snaží o co nejlepší čitelnost údajů na hodinkách za snížených světelných podmínek.

Luminiscence v přírodě

Luminiscence se vyskytuje i v přírodním prostření, kde dochází ke spontánnímu záření pevných nebo kapalinách látek. U zvířat jsou nejznámějšími případy (bio)luminiscence světlušky nebo medúzy.

Luminiscence v hodinářství

První zmínky o využívání luminiscenčního efektu se datují do doby před asi tisícem let, kdy se v Číně využívaly barvy na organické bázi (ústřice).

Luminiscenční vlastnosti byly znovu objeveny evropany v 17. století a koncem 19. století se začaly užívat v hodinářství.

Převrat v technologii luminiscence nastal s objevy souvisejícími s radiací a radiem. Prvek byl však poměrně vzácný a tak masovější výroba se rozjela až v třicátých letech a ukončena byla počátkem sedmdesátých let v důsledku objevů souvisejících se zdravotními riziky spojenými s radioaktivními materiály.

Průkopníky v luminiscenčním průmyslu byly armádní (hlavně pilotní) hodinky a přístroje používané v armádní technice.

Koncem osmdesátých let se objevily dvě nové luminiscenční technologie, které jsou užívány až do dnešního dnů.

GTLS - Gaseous Tritium Light Source

Osvit na bázi plynného tritia uzavřeného ve skleněných kapslích. Technologie byla původně určena pro armádu USA a dnes ji můžeme pod obchodním názvem Trigalight či LLT nalézt v hodinkách značky Traser respektive Luminox.

Fosforečné pigmenty

Další masově rozšířenou formou luminiscence je zcela neradioaktivní technologie fosforečných pigmentů, která se na trhu objevuje pod celou řadou obchodně - marketingových názvů MarGlo, LumiBrite, LumiNova, Super LumiNova (Wenger, Davosa).

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 31 uživatelů průměrnou známkou 4.

Fotogalerie Luminiscence

  • Traser Trigalight

Techinfo

Razítko stránky "Luminiscence":
Generováno: 14.04.2024 0:38:34
Článek hodnotilo 31 uživatelů známkou 4.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.