Jumping hour

Jumping hour, neboli skákající hodinovka, je hodinářská komplikace, která znázorňuje aktuální čas (hodinu) netradičním způsobem v apertuře ciferníku.

Hodinky s jumping hour

U hodinek jumping hour chybí hodinová ručka a aktuální hodina se odečítá v okénku, podobně jako je tomu u datumovky. Jakmile uběhne další hodina, číslice na ukazateli se skokově změní, odtud název jumping hour.

Apertura pro odečet hodin bývá obvykle umístěna na pozici indexu dvanáct, ale lze se setkat i s jiným umístěním.

Historie jumping hour

Velmi často se chybně uvádí, že komplikace jumping hour se poprvé objevila roku 1970, kdy skutečně hodinky s tímto systémem zobrazení času zažívali opravdový boom a bylo ji možné vidět na celé řadě zápěstí, ale první kapesní hodinky s jumping hour vyrobil hodinář Blonbeau pro francouzského krále Karla X. kolem roku 1830, první sériově vyráběné hodinky jumping hour navrhl Joseph Pallweber pro značku Cortobert (1880).

Zajímavosti

Hodinky s jumping hour jsou považovány za vůbec první digitální hodinky, jelikož čas je zobrazován skokově pomocí číslic.

Některé hodinky jsou vybaveny hodinovou ručkou, která každou hodinu skáče po indexech a hodina se tedy neodečítá v apertuře, ale běžně na ciferníku. Setkat se lze i s jinými principy zobrazení, podstatou komplikace však vždy je, že ukazatel hodin neplyne, ale skáče.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 24 uživatelů průměrnou známkou 3,7.

Fotogalerie Jumping hour

  • Edox Grand Ocean Jumping Hour

Techinfo

Razítko stránky "Jumping hour":
Generováno: 22.02.2024 5:18:33
Článek hodnotilo 24 uživatelů známkou 3,7.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.