GMT

GMT / Greenwich Mean Time, je střední čas, který je vztažen k nultému poledníku, jenž prochází hvězdárnou Greenwich v Londýně. GMT je odvozen od pohybu rotující planety Země, avšak vzhledem k jejímu nepravidelnému tvaru a zpomalující se rotaci okolo zemské osy se GMT střední čas postupně zkracuje a ztrácí přesnost.

Časová pásma

Jednotlivá časová pásma jsou odvozena od nultého GMT (Greenwich) času a jsou vyjádřena odchylkou +/-počet hodin. Česká republika se nachází v pásmu GMT +1/ GMT +2 letní čas.

Historie GMT

Přestože důležitost časových pásem si uvědomovali již naši předci, kde pásma nacházela uplatnění především v námořní navigaci, bylo praktické využití kvůli nepřesnému chodu hodinek velmi omezené. Tato situace se změnila až s příchodem chronometru, který umožnil přesnou navigaci lodí právě díky 15° časovým pásmům.

Opravdový rozmach střední čas zažil ve Velké Británii v první polovině 19. století, kdy byl široce akceptován železničními společnostmi a později se stal oficiálním časem ve Velké Británii.

V roce 1884 se GMT stal mezinárodním časovým standardem, k čemuž přispělo tehdejší postavení Velké Británie jako supervelmoci.

Není bez zajímavosti, že GMT čas se začínal odpočítávat v poledne a až teprve od roku 1925 se začíná počítat od půlnoci. Při přechodu na "nový začátek" se prostě "ztratilo" 12 hodin času.

Konec GMT

Zkratka GMT je v široké veřejnosti a u výrobců hodinek tak hluboce zakořeněna, že se označení GMT užívá dodnes, přesto že se střední čas přestal používat v roce 1972, kdy se přešlo na modernější UTC.

GMT komplikace na hodinkách

Disponují-li hodinky funkcí GMT, znamená to, že jsou schopny zobrazovat čas v dalším, druhém, odlišném časovém pásmu, než zobrazuje primární ukazatel času na hodinkách a to formou různých komplikací, ve kterých jsou výrobci velmi nápadití.

První hodinky, které zobrazovaly dvě časová pásma současně, přestavila značka Rolex v roce 1954. Tak jako celou řadu dalších inovací hodinek, mají GMT komplikaci na svědomí piloti, tentokrát civilní, kteří létali ve službách společnosti PanAm, jenž si právě takovéto hodinky u švýcarského výrobce Rolex objednala.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 23 uživatelů průměrnou známkou 3,6.

Fotogalerie GMT

  • Tag Heuer Grand Carrera Calibre 8 GMT Automtic Chronometer
  • Ebel Classic Hexagon GMT Rose Gold

Techinfo

Razítko stránky "GMT":
Generováno: 14.04.2024 1:36:37
Článek hodnotilo 23 uživatelů známkou 3,6.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.