Měsíční fáze

Měsíční fáze je komplikace, která na ciferníku hodinek v grafické podobě zobrazuje v jaké fázi se nachází Měsíc (novoluní, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť).

Komplikace měsíční fáze

Měsíční fáze je oku lahodící komplikací, která velmi pěkným a působivým dojmem oživuje ciferník hodinek, praktické využití je však poměrně sporné, nejste- li lovec upírů, náruživý pozorovatel mořského přílivu, či náměsíčný, je funkce spíše ceněnou ukázkou hodinářského umu.

Technické řešení

Komplikace bývá obvykle k vidění jako výseč v ciferníku, ve které putuje grafický terčík znázorňující Měsíc.Terčíky bývají obvykle na otáčejícím se kole dva, jelikož je nutné, aby v okamžiku, kdy se Měsíc schová, vycházel plynule na opačné straně výseče. Dvojím zobrazením se tak eliminuje potřeba skokového mechanismu (retrograde), jenž by posunul kolo do potřebné pozice na opačné straně výseče.

Pro samotný posun terčíku ve výseči ciferníku se v používají dvě nejrozšířenější technická řešení, spřažení komplikace s datumovkou či s časem:

Spřažení s datumovkou je nejjednodušším systémem, kdy je jedenkrát denně společně s datem o kousek posunut i terčík, čímž se nepatrně změní grafické znázornění dění na obloze. Nevýhodou tohoto systému je, že k posunu dochází pouze jedenkrát denně (skokově) a také není zcela přesný, zhruba po dvou měsících se přesnost komplikace rozchází s realitou o den.

Přesnější systém indikace měsíční fáze je navázán přímo na čas, což umožňuje lépe dodržet skutečnou délku lunárního cyklu (29,530588853 dne), čímž je docíleno vyšší přesnosti a plynulejšího posunu terčíku zobrazujícího aktuální fázi Měsíce.

Zajímavosti

Špičkový model hodinek IWC DaVinci má měsíční cyklus nastaven na 29,53125 dne, čímž je docíleno tak přesného zobrazení, že odchylka pouhého jednoho dne se projeví až po dlouhých 122 letech.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 25 uživatelů průměrnou známkou 3,8.

Fotogalerie Měsíční fáze

  • Audemars Piguet Moon Phase Calendar
  • Longines Master Collection Watchmaking Tradition Quadruple Retrograde Moon Phases

Techinfo

Razítko stránky "Měsíční fáze":
Generováno: 29.05.2024 2:14:46
Článek hodnotilo 25 uživatelů známkou 3,8.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2024.