Čína podpoří dovoz švýcarských hodinek

V rámci dohody o volném obchodu, uzavřené mezi Švýcarskem a Čínou, bude v následujících deseti letech postupně sníženo dovozní clo na švýcarské hodinky o 60%.

Pomůžete nám zkvalitnit obsah?
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Stránku již hodnotilo 10 uživatelů průměrnou známkou 3.

Techinfo

Razítko stránky "Čína podpoří dovoz švýcarských hodinek":
Generováno: 04.06.2023 18:24:07
Článek hodnotilo 10 uživatelů známkou 3.
| © Švýcary.cz, 2008 - 2023.